ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีัรัมย์ สาขาเมืองบุรีัรัมย์
**************
เข้าสู่เว็บไซต์  คลิกที่นี่