ราคาทองคำ
นางสิรินุช  พิศลยบุตร
อธิบดีกรมสรรพสามิต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ HOME PAGE
สาขาเมืองบุรีรัมย์
โดยสามารถแนะนำ - ติชม
โดยส่ง E - Mail มาที่
akavi@excise.go.th
ขอบคุณค่ะ
*****************
นี่แหละความโลภ
ธาตุแท้ของน้ำ ต้องการความใสสะอาด
แต่ดินทราย ทำให้ขุ่น
ธาตุแท้ของคน ต้องการความสงบ
แต่ความโลภ ทำให้วุ่นวาย
****************
สักวันหนึ่ง
แม้นผิดพลาด คลาดไป จากความหวัง
ไม่สมดัง เจตจำนง ที่คงหมาย
จะขออยู่ สู้ต่อไป ไม่ขอคลาย
ถ้าไม่ตาย คงต้องสม อารมณ์ปอง
แหล่งที่มา พล.ต.หลวงวิจิตรวาทการ
**************
งานและหน้าที่
หน้านอกบอกความงาม
หน้าในบอกความดี
หน้าที่บอกความสามารถ
หน้านอก.....แต่งให้พอดี
หน้าในและหน้าที่แต่งให้มากๆ
แหล่งที่มา ท่านพุทธทาส
**************
ทำงานอย่างมีความสุข
สุขหรือทุกข์ อยู่ที่ใจ มิใช่หรือ
ถ้ายึดถือ ย่อมเป็นทุกข์ ใม่สดใส
ไม่ยึดถือ ย่อมเป็นสุข ไม่ทุกข์ใจ
ดังนี้ไซร้ ท่านเลือกสุข ทุกข์ได้เอง
แหล่งที่มา อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
****************
หนทางสู่ความสำเร็จ
โง่ไม่เป็น ใหญ่ยาก ฝากให้คิด
ทางชีวิต จะรุ่งโรจน์ สถิตผล
ต้องรู้โง่ รู้ฉลาด ปราดเปรื่องตน
โง่สิบหน ดีกว่าเบ่ง เก่งหนเดียว
แหล่งที่มาเจ้าประคุณสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ รจนา
*****************
เพื่อนร่วมงานที่ดี
มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ง ถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อย เพื่อนคอยคิด ริษยา
เหมือนน้ำจืด บ่อน้อย ด้อยราคา
ย่อมดีกว่า มีน้ำเค็ม เต็มทะเล
แหล่งที่มา อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
*****************
สั่งงานให้เป็น
สั่งงานใคร สั่งอะไร สั่งให้แน่
สั่งแล้วแก้ สับสน คนเวียนหัว
สั่งไม่ชัด อาจขัดใจ ให้ขุ่นมัว
แย่งกันมั่ว แย่งกันสั่ง พังทุกที
แหล่งที่มา อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
*****************
ฟังให้เป็น
ฟังอะไร ฟังให้ชัด ถนัดหู
ฟังให้รู้ ฟังให้เป็น เน้นความหมาย
ฟังใฟ้ชัด ก่อนตอบ โดยแยบคาย
ฟังให้ได้ เช่นนั้นเลิศ ประเสริฐเอย
แหล่งที่มา อ.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย
*****************
คณะข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่บุรีรรัมย์ และสรรพสามิตพื้นที่สาขาฯ
เดินเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
            สาระน่ารู้ภาษีสรรพสามิต คืออะไร
         ภาษีสรรพสามิตคือ ภาษีเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท
   ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจ
   ก่อห้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และศีลธรรมอันดี เช่น สุรา ยาสูบ สินค้าและบริการที่
   มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟื่อยจากกิจการบันเทิง หรือหย่อนใจ กิจการเสี่ยงโชค เช่น
   สนามม้าหรือกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือ
   สัมปทานจากรัฐ เช่นโทรศัพท์พื้นฐานหรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกิจการที่ได้รับ
   ผลประโยชน์เป็นพิเศษจากภาครัฐ หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการ
   ที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆในการให้บริการแก่ผู้บริโภค       
      สถานที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต และ ยื่นแบบชำระภาษีสรรพสามิต
          ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการใดมีถิ่นที่อยู่
   ในอ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช อ.กระสัง อ.บ้านด่าน อ.ลำปลายมาศ และอ.คูเมือง 
   ให้ยื่นขอจดทะเบียนสรรพสามิตและชำระภาษี  หรือติดต่อขอใบอนุญาตขายสุรา
   ยาสูบ และไพ่ ได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ เลขที่
   8/35-36 (ตรงข้ามปั้มเชลล์) ถ.ปลัดเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์
   31000  Tal - Fax   0-4460-2093  (ไม่หยุดพักเที่ยง)
                           ....................................................
 
                                   ข้อมูลเกี่ยวกับสุราไทย
   Þ แผนภูมิสรุป การขออนุญาตตั้งโรงงานสุรา  คลิกที่นี่
   Þ มาตรฐานสุรา  คลิกที่นี่ (แก้ไข)
   Þ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษี "สุรา"  คลิกที่นี่
   Þ สุราแช่พื้นเมือง  คลิกที่นี่
   Þ ข่าวสุรากลั่นชุมชน  คลิกที่นี่
   Þ การขออนุญาตทำ สุรากลั่นชุมชน  คลิกที่นี่
   Þ รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ทำและขายสุรา ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ
       ชุมชน ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑   
      - สุราแช่  คลิกที่นี่  
      - สุรากลั่น  คลิกที่นี่
   Þ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดเครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์สุราสำหรับ
       แสตมป์สุราที่นำไปใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราแช่ และผลิตภัณฑ์และสุรา
       กลั่นชุมชน  คลิกที่นี่
   Þ ลักษณะฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรากลั่นชุมชน  คลิกที่นี่
   Þ ลักษณะฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุราแช่  คลิกที่นี่
   Þ แนวทางปฏิบัติในการใช้แสตมป์เครื่องปรับอากาศ  คลิกที่นี่
   Þ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่  คลิกที่นี่


นางสิรินุช  พิศลยบุตร
อธิบดีกรมสรรพสามิต
ไทยพีบีเอส
ยูบีซี
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
บางกอกโพสต์
แนวหน้า
ผู้จัดการ
เดอะเนชั่น
สถิติผู้เข้าชม
คุณเป็นคนลำดับที่
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องและสวยงาม ควรใช้ที่ความละเอียด 1024*768 และใช้ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
จัดทำและพัฒนาโดย  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2551
TAL - FAX .. 0-4460-2093    ภายใน 73305-6
webmaster : akavi@excise.go.th

นางทัศนีย์  ศรัทธาบุญ
ผอ.สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3
นายชัยโรจน์  ตรีภพ
สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์